benhoweart_117892316_745456266306318_2469960020363439742_n  benhoweart_117892316_745456266306318_2469960020363439742_n

Ben Howe je súčasný austrálsky umelec, ktorý sa vo svojej tvorbe zaoberá otázkami reprezentácie, času, štruktúry a vedomia. Jeho obrazy sú často odvodené z predbežných prieskumov v iných médiách, ako je sochárstvo, fotografia a film.

Viac: Ben Howe , Instagram 00  00
 0  0
 1  1
 dva  dva
 3  3
 4  4
 5  5
 6  6
 7  7
 8  8
 9  9
 10  10
 jedenásť  jedenásť
 beinartgallery_289025139_141792068458730_6447791519014443617_n  beinartgallery_289025139_141792068458730_6447791519014443617_n
 beinartgallery_293121233_1222881918536971_5723714989660611651_n  beinartgallery_293121233_1222881918536971_5723714989660611651_n
 benhoweart_72296097_171791473966385_5453858593743203761_n  benhoweart_72296097_171791473966385_5453858593743203761_n
 benhoweart_76888739_1201154813410164_8908805459892661877_n  benhoweart_76888739_1201154813410164_8908805459892661877_n
 benhoweart_96363134_235007241096709_5687054544759901313_n  benhoweart_96363134_235007241096709_5687054544759901313_n
 benhoweart_128845712_883508089123050_5942873272246444915_n  benhoweart_128845712_883508089123050_5942873272246444915_n
 benhoweart_174999304_3900211746713951_2126703481321359982_n  benhoweart_174999304_3900211746713951_2126703481321359982_n
 benhoweart_197757171_347789956783421_8158939048367566693_n  benhoweart_197757171_347789956783421_8158939048367566693_n
 benhoweart_200849121_1122285481598480_5961791509135455960_n  benhoweart_200849121_1122285481598480_5961791509135455960_n
 benhoweart_290612159_702481207645164_4024592519839728407_n  benhoweart_290612159_702481207645164_4024592519839728407_n
 benhoweart_295774503_584721106706659_7268618420758193205_n  benhoweart_295774503_584721106706659_7268618420758193205_n
 benhoweart_300179877_197172346006099_4547222206439001499_n  benhoweart_300179877_197172346006099_4547222206439001499_n
 benhoweart_306716063_585538953321214_4788476167689574047_n  benhoweart_306716063_585538953321214_4788476167689574047_n
 neznámy_241257283_802359840432832_1492797364162193271_n  neznámy_241257283_802359840432832_1492797364162193271_n
 neznámy_241420469_231049962292750_1186569651727032275_n  neznámy_241420469_231049962292750_1186569651727032275_n
 neznámy_271269258_249517883986358_524218090303783562_n  neznámy_271269258_249517883986358_524218090303783562_n